Alt om fiske i Sandneselva 2018

sandneselva_02

Sandneselva er ei lita elv med laks og sjøørret der snittvekta på laks er fra 1,5  til 3 kg. Det kan forekomme noen over 5 kg, men ikke ofte. Sjøørreten har ofte ei snittvekt på 0,5 – 1,5 kg, men også blant sjøørett kan det dukke opp større fisker. Sandnes idrettslag har et eget fiskeutvalg som har forpaktningen av elva.Fiske på laks fra 24. juni klokka 00.00 til 31. august kl.24.00
Fiske på sjøørret fra 24. juni klokka 00.00 til 14. september kl.24.00
(Sjørøye finnes ikke)

Spørsmål til fiskeutvalget sendes på epost til: sandneselva@sandnesil.no

Last ned fiskeregler som PDF-fil

Fiskeregler
Fiskekortet gjelder kun for fiske med 1 -en- stang. Fiskekortet kan ikke overdras til andre. Med unntak grunneiers kort kan overlates til en annen i familien.

Redskap
For alle korthavere er det er tillatt å bruke flue, mark med søkke, sluk, wobbler og spinner. Dette gjelder hele sesongen. Reke er ikke tillatt.

Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm (krok nr 2/0). For enkeltkrok ikke større enn 15 mm (krok nr 4/0).

Kvoter
Det er ikke noe døgnfredning. Det er satt en kvote på 2 laks pr døgn og totalt 25 for sesongen. Når kvoten er fylt skal fisker stoppe fisket etter laks.
Vinterstøinger, laks mindre enn 35 cm skal straks settes ut i vassdraget og håndteres skånsomt. Sjøørret, mindre enn 30 cm skal straks settes tilbake i elva.Etter 10.august blir all hunnlaks fredet.

elvefredning_2012

Fredningssoner for Sandneselva sesongen 2017.
(Klikk på kartet for å få det i full størrelse)

Fredningssoner
Elven er fredet fra Posbekken så langt laks forekommer dvs. helt opp til Langvannet (Vazzejavri). Med unntak av et område på 500m ved Beacheloukka . Fredningen utgjør 2/3 av hele elva totale utstrekning.
Det er også oppslått kart om dette ved kirkegården og bommen. Fredet sone er merket med rødt/ rosa på kartet.

Fredning/stenging

Det tas forbehold om at dersom spesielle forhold tilsier det, kan det gjøres endringer i fiskereglene og fisketidene i løpet av sesongen. Dette kan også innebære at forpakter og/eller Fylkesmannen kan stenge fisket i hele eller deler av vassdraget når det er lite oppgang av anadrom fisk til vassdraget eller andre forhold, som lav vannføring. Vil den være stengt til forholdene blir bedre. Russelaks/Pukkelaks er unønsket art i alle Norske vassdrag, fiskere bes ta kontakt om de ser eller fanger noen, disse kan også registreres på Scannatura går ikke laksekvota. Vi har hatt oppgang av denne arten siden 2014.

Merket Fisk
Om fiskere fanger fisk med radiosender i buken, bes de ta kontakt med fiskeutvalget.

Fiskeoppsyn
Den 26.01.09 ble fiskeutvalget i Sandnes idrettslag dannet. Dette utvalget påser at fiskerne forholder seg til gjeldende regelverk. Forpakter har et tett samarbeid mellom grunneiere, Finnmarkseiendommen/finnmarkku opmodat (FeFo), Statens Naturoppsyn(SNO) og politiet.

Kortsalg
Sportshjørnet AS, Kirkenes, Tlf: 78 99 28 00
Intersport Kirkenes as , Hesseng tlf . 40000223
Disse kortene har depositum på kr 200. Viktig frist for tilbakebetaling av depositum er 01.10.

VIKTIG: Rapportering
All fangst rapporteres inn på www.Scanatura.no og det skal gjøres etter hver tur i elva.
Husk å legge inn kjønn og lengde. Viktig for å kunne vite kjønnsfordelingen i fangsten. Dette sammen med telling vil utgjøre ett grunnlag slik at vi mer presist kan fastslå elvas gytebestandsmål. (antall hunnlaks under gyting).

Kortpriser for sesongen 2017 (kun sesongkort)
(Priser for 2018 er ikke satt ennå.)

  • Barn inntil 12 år må ikke løse fiskekort og kan fiske gratis.
  • Ungdom fra 12 til 16 år må løse fiskekort. Kun sesongkort kr.100.
  • Fastboende kr. 400 for sesongkort
  • Medlemmer i Sandnes IL kr. 150 for sesongkort.
  • Andre fast bosatte i Finnmark. Kr. 600 for sesongkort.(gjelder også utlendinger)

Gratiskort

  • Grunneierkort, vaktkort og frikort
  • Fiskeutvalget i SIL støtter helse og sosialtjenesten med 2 frikort pr. sesong.

Kontaktpersoner:
E-post: sandneselva@sandnesil.no

Bjørn Mentyjærvi Menna, Tlf: 984 80 284
Thomas Ojala Randal, Tlf: 40054262
Arvid Lysfjord, Tlf: 411 60 290
Hans Warelius, Tlf: 911 60 302

Del dine fiskebilder på instagram med #sandneselva