Å trene en 7-åring kontra en 11-åring

IMG_2796

Barns utvikling er individuell. Det er derfor viktig at de får trening tilpasset fysisk og mental alder.

Det kan være store forskjeller på fysisk, sosialt og kognitivt metodenivå mellom spillere i en spillegruppe, selv om den kronologiske alderen er den samme. ”Fotballalderen” mellom to 7-åringer kan derfor ha et sprik på flere år.

For å løse disse utfordringene har fotball.no tidligere skrevet at differensiering og jevnbyrdighet, som handler om å møte den enkelte spiller på deres i nivå, både i kamp og på trening er en vesentlig faktor for at barna skal trives med fotballen. I tillegg har barnefotballbrosjyren satt opp en liste med ti virkemidler som skal gjøre det lettere for klubben å lykkes med barnefotball, også den forskjellen ”fotballalderen” skaper.

Barnefotballen er delt opp i alderen 6-10 år og 11-12 år. I barnefotballbrosjyren har NFF ikke uproblematisk gitt en generell karakteristikk av hvordan barn i de forskjellige alderne oppfører seg, samt læreevne. Dette må klubbene ta hensyn til når de skal trene barna.

6 – 10 ÅR

 • Stor aktivitetstrang
 • Tar verbal instruksjon dårlig
 • Kort konsentrasjonstid
 • Idealer og forbilder står sentralt
 • Ikke for lange aktivitetssekvenser
 • Vis – ikke snakk
 • Vis omsorg til alle – ros

11 – 12 ÅR

 • Kan trekke logiske løsninger
 • Er læreremne
 • Opptatt av regler og rettferdighet
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger
 • Selvkritikk øker, mer sårbare

Brosjyre for barnefotball:
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2010/Barne-og-ungdomsfotball/Barnefotballbrosjyre_2010.pdf

8 “Regler” for god barnefotball, fra NFF:
http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/Retningslinjer/8-regler-for-god-barnefotball/

Ett svar til “Å trene en 7-åring kontra en 11-åring”

Legg igjen en kommentar