Status for alpinbakken – januar 2014

sandnesbakken_januar2013

Det etterlengtede monstersnøfallet på Sandnes har foreløpig uteblitt og fortsatt er det for lite snø i bakken til åpning av heisen. I tillegg mangler vi tråkkemaskin i år, noe som etter hvert kan bli et langt større problem.

Det har vært stille i alpinbakken i vinter, der vi nok en gang sliter med for lite snø. Akkurat det er ingen overraskelse i Sør-Varanger, siden det sjelden kommer så store snømengder før nyttår. Derfor har vi store forhåpninger til at det kan komme mer nedbør i januar.

Kunstsnøanlegget
At vi også i år sitter der med en flott alpinbakke uten snø, legger nok en gang press på utviklingen av et kunstsnøanlegg på Sandnes. Idrettslaget er i gang og dette er ikke et prosjekt bare for alpinbakken. Det er et felles løft som hele idrettslaget står bak. Men idrettslagets økonomi står ikke sterkere enn at vi ikke tåler noen feilsteg og kan ikke forhaste oss i noen deler av prosessen. Derfor skal vi skynde oss langsomt med dette prosjektet, men vi er i høyeste grad i god gang,

Kirkenes Rotary bevilget 150 000 kroner til idrettslaget sist høst og det skal i sin helhet gå til kunstsnøanlegget. Vi har fått idrettsfunksjonell godkjenning fra fylkeskommunen, noe som betyr at de har registrert prosjektet og at vi kan søke om tippemidler. Vi er i gang med å bestille vannrør, det jobbes med å utvikle strømtilførselen og det jobbes med øvrig infrastruktur i anlegget. Men når alt dette er på plass er vanskelig å si i dag. Vi lover å komme med oppdateringer for dette prosjektet så snart det skjer en utvikling.

Mangler tråkkemaskin
Den største hodepina for alpinbakken nå er uansett tråkkemaskin. Uten tråkkemaskin får vi neppe åpnet bakken, siden vi alltid har vært avhengig av å flytte snø for å kunne åpne anlegget. Vi har i alle år fått låne kommunens tråkkemaskin. Da park og anlegg med tråkkemaskinen ble overført til Barentshallene KF i fjor, ble det foretatt en kontroll av status for kommunens tråkkemaskin. Den viste at tråkkemaskinen må repareres for et så stort pengebeløp at Barentshallene ikke ser det hensiktmessig å bruke penger på den.

Barentshallene har nå fått penger til å kjøpe ny tråkkemaskin, men den ser vi nok ikke mye til denne vinteren. Sandnes Idrettslag mener vi kan reparere den gamle tråkkemaskinen og ønsker å overta den vederlagsfritt. Dette har vi foreløpig ikke kommet til noen enighet med Barentshallen om, men det jobbes videre med en løsning for dette. Det vil på sikt gi Sør-Varanger kommune to tråkkemaskiner og dermed sikre topp løyper både i byen og på Sandnes.

 

Våre sponsorer