Kategorier
Nyheter

Ekstraordinært årsmøte 2020

I forbindelse med byggingen av det nye idrettshuset, må Sandnes IL oppta et lån i Sparebank1 Nord-Norge. Dette må gjøres i henhold til vedlagte NIF bestemmelse gjennom et årsmøtevedtak.

Meld deg på årsmøtet her:
https://forms.gle/VbAX4HQ4mtvBPB7YA
Du vil da få en invitasjon til møtet på din e-post.

På det ekstraordinære årsmøtet har vi bare én sak. Vi må ha et årsmøtevedtak på at klubben skal gjøre et låneopptak for å finansiere det nye idrettshuset.

Årsmøtedokumenter finner du her:
https://drive.google.com/drive/folders/1fj_X4jOtrLps_qy-e7JCzsGJN3tSAR-h?usp=sharing

Sak 1: Sandnes Idrettslags låneopptak
I forbindelse med byggingen av det nye idrettshuset, må Sandnes IL oppta et lån i Sparebank1 Nord-Norge. Dette må gjøres i henhold til vedlagte NIF bestemmelser:

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
«Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.» Dette gjelder lån og/eller kredittopptak.