Kategorier
Aktiviteter

Alt om Melkesyra 2018

melkesyra_frontfoto_2014_ny

Finnmark MS-forening og Sandnes IL arrangerer bakkeløpet Melkesyra opp Sandnesbakken lørdag 25. august 2018, med start klokka 11.00. Kiosk og påmelding åpner klokka 09.30. 

Kategorier
Aktiviteter

Alt om fiske i Sandneselva 2018

sandneselva_02

Sandneselva er ei lita elv med laks og sjøørret der snittvekta på laks er fra 1,5  til 3 kg. Det kan forekomme noen over 5 kg, men ikke ofte. Sjøørreten har ofte ei snittvekt på 0,5 – 1,5 kg, men også blant sjøørett kan det dukke opp større fisker. Sandnes idrettslag har et eget fiskeutvalg som har forpaktningen av elva.

Fiske på laks fra 01. juli klokka 00.00 til 17. august kl.24.00
Fiske på sjøørret fra 01. juli klokka 00.00 til 14. september kl.24.00
(Sjørøye finnes ikke)

Spørsmål til fiskeutvalget sendes på epost til: sandneselva@sandnesil.no
Fiskekortet gjelder kun for fiske med 1 -en- stang. Fiskekortet kan ikke overdras til andre. Med unntak grunneiers kort kan overlates til en annen i familien.

Last ned PDF-fil av fiskereglene: Fiske i Sandneselva 2018

Fredningssoner 2018

Fredningssoner
Elven er fredet fra Posbekken så langt laks forekommer dvs. helt opp til Langvannet (Vazzejavri). Med unntak av et område på 500m ved Beacheloukka . Fredningen utgjør 2/3 av hele elva totale utstrekning.

Det er også oppslått kart om dette ved kirkegården og bommen. Fredet sone er merket med rødt på kartet.Vi ser helst at fredningssonene hadde blitt opphevet da, det ikke har gitt mer laks i elva etter 5 år.(med unntak av fredningsoner over og nedenfor demningen kommunalt drikkevann)

Fredning/stenging

Det tas forbehold om at dersom spesielle forhold tilsier det, kan det gjøres endringer i fiskereglene og fisketidene i løpet av sesongen. Dette kan også innebære at forpakter og/eller Fylkesmannen kan stenge fisket i hele eller deler av vassdraget når det er lite oppgang av anadrom fisk til vassdraget eller andre forhold, som lav vannføring. Vil den være stengt til forholdene blir bedre. Russelaks/Pukkelaks er unønsket art i alle Norske vassdrag, fiskere bes ta kontakt om de ser eller fanger noen, disse kan også registreres på Scannatura går ikke laksekvota. Vi har hatt oppgang av denne arten siden 2014.

Merket Fisk
Om fiskere fanger fisk med radiosender i buken, bes de ta kontakt med fiskeutvalget.

Fiskeoppsyn
Den 26.01.09 ble fiskeutvalget i Sandnes idrettslag dannet. Dette utvalget påser at fiskerne forholder seg til gjeldende regelverk. Forpakter har et tett samarbeid mellom grunneiere, Finnmarkseiendommen/finnmarkku opmodat (FeFo), Statens Naturoppsyn (SNO) og politiet.

Kortsalg
Sportshjørnet AS, Kirkenes, Tlf: 78 99 28 00
Intersport Kirkenes AS , Hesseng tlf . 40000223
Disse kortene har depositum på kr 200. Viktig frist for tilbakebetaling av depositum er 01.10.

VIKTIG: Rapportering
All fangst rapporteres inn på www.Scanatura.no og det skal gjøres etter hver tur i elva.
Husk å legge inn kjønn og lengde. Viktig for å kunne vite kjønnsfordelingen i fangsten. Dette sammen med telling vil utgjøre ett grunnlag slik at vi mer presist kan fastslå elvas gytebestandsmål. (antall hunnlaks under gyting)

Kortpriser for sesongen 2018. (Alle betalte kort har depositum på kr. 200,-)

  • Barn inntil 12 år må ikke løse fiskekort og ikke betale.
  • Ungdom fra 12 til 16 år må løse fiskekort. Kun sesong kr. 100,-
  • Fastboende i kommunen kr. 300,- for sesongkort
  • Andre fast bosatte i Finnmark kr. 450,- for sesongkort.
  • Utlendinger gis adgang til fiske i elva. Kun døgnkort kr. 100,-
  • Døgnkort kr. 50,- for Norske statsborgere.

Gratiskort

  • Grunneierkort, vaktkort og frikort
  • Fiskeutvalget i SIL støtter helse og sosialtjenesten med 2 frikort pr. sesong.

Bjørn Mentyjærvi Menna, Tlf: 984 80 284
Thomas Ojala Randal, Tlf: 40054262
Arvid Lysfjord, Tlf: 411 60 290
Hans Warelius, Tlf: 911 60 302

Del dine fiskebilder på instagram med #sandneselva

Kategorier
Nyheter

Fiskeregler for Sandneselva 2018.

 
Last ned reglene for fiske i Sandneselva i 2018.

Kategorier
Ski

Deltakere på siste løpskarusell før sommeren

(Arkivfoto)

God deltakelse også på siste løpskarusell før sommeren. Sjekk deltakere og tider her.

Kategorier
Ski

Sjekk tidene fra dagens løpskarusell


Fantastisk oppmøte på dagens løpskarusell også, da 70 løpere stormet rundt sandbankene ved Langfjorden. Sjekk deltakerlister og tider her.