Sandnes IL vil lage eget laksegjerde.

LØFTER: Det var mer laks som sto fast under demningen da det var mindre vann i elva, ifølge Bjørn Mentyjærvi Menna. Men det var noen igjen som han fikk tatt med over i laksetrappen. (FOTO: Håvard Skogly Mækelæ)
LØFTER: Det var mer laks som sto fast under demningen da det var mindre vann i elva, ifølge Bjørn Mentyjærvi Menna. Men det var noen igjen som han fikk tatt med over i laksetrappen. (FOTO: Håvard Skogly Mækelæ)
LØFTER: Det var mer laks som sto fast under demningen da det var mindre vann i elva, ifølge Bjørn Mentyjærvi Menna. Men det var noen igjen som han fikk tatt med over i laksetrappen. (FOTO: Håvard Skogly Mækelæ)

 

Medlemmene i Sandnes IL har lempet en del laks over demningen siden den ble satt opp. Nå ønsker de å gi fisken dirigeringshjelp. Les artikkel fra lørdagens Sør-Varanger Avis.

De elveansvarlige i Sandnes IL er iblant oppom demningen ved Sandneselva for å hjelpe laksen over. På grunn av strømforholdene ved demningen trekkes nemlig laksen vekk fra laksetrappen som er satt opp.

– Demningen er feilkonstruert. En nivåluke er satt opp på feil ende av demningen, forteller Bjørn Mentyjærvi Menna i idrettslagets fiskeutvalg.

Fisken i elva svømmer mot strømmen når de skal opp og gyte. Luka forandrer elvestrømmen slik at fisken ledes vekk fra laksetrappen, og dermed blir den liggende nedenfor demningen.

GJERDET: Slik skal gjerdet plasseres, om det går som Sandnes IL ønsker. Gjerdet er tegnet inn i etterkant av at bildet ble tatt. (FOTO: Håvard Skogly Mækelæ)
GJERDET: Slik skal gjerdet plasseres, om det går som Sandnes IL ønsker. Gjerdet er tegnet inn i etterkant av at bildet ble tatt. (FOTO: Håvard Skogly Mækelæ)

Rustfritt gjerde
Det har vært snakk om å utvide laksetrappen, men Bjørn Mentyjærvi Menna og de andre i idrettslagets elvegruppe ser for seg noe litt enklere.
De ønsker å plassere et 15-20 meter langt rustfritt gjerde inn mot laksetrappen, slik at fisken enkelt og greit dirigeres til rett sted.
Håpet er å få gjerdet på plass på våren neste år, før fiskene begynner å svømme opp langs elva.

– Vi har sett denne typen gjerder, så vi vet hvordan det gjøres. Vi må bare finne ut hvor stor maskevidde gjerdet skal ha, slik at laksen ikke slipper igjennom, men vannet gjør det, sier han.

Bort på høsten
Gjerdet skal stå fast når elva er isfri, men tas vekk før elva fryser. Det vil nemlig neppe tåle isbrytingen på våren, mener Menna. Gjerdet settes på plass ved hjelp av noen egne hylser som slås nedi elvebunnen, og kan dermed relativt enkelt tas opp igjen. Om det viser seg at de ikke vil holde, tenker Menna at de kan støpe en kant nedi elvebunnen.

Det vil være nødvendig å sjekke gjerdet regelmessig for å se om noe har drevet inn i det, men Menna ser ikke for seg at det er et problem.

– Noen av medlemmene våre er jo der flere ganger i løpet av en uke, sier han.

Bjørn Mentyjærvi Menna (FOTO: Håvard Skogly Mækelæ)
Bjørn Mentyjærvi Menna (FOTO: Håvard Skogly Mækelæ)

Søker om penger
Finansieringen av gjerdet er ikke på plass ennå. Der satser Menna på å søke blant andre FeFo om midler.

– Selv om det ikke er et stort inngrep, er det ikke billig med et rustfritt gjerde. Vi vil levere søknaden nå på høsten, slik at den blir behandlet i løpet av vinteren, sier han.

Finnmarkseiendommen (FeFo) tok over forvaltningen av de fleste elvene i Finnmark da Finnmarksloven trådte i kraft. Menna tror det kan bety mer støtte til prosjekter som laksegjerdet.

– For oss er det et pluss om vi får øremerkede midler fra Finnmarkseiendommen, i tillegg til forpaktningsmidlene vi pleier å få hvert år, sier han.
Menna mener også gjerdet vil bli en billigere løsning enn å eventuelt utvide laksetrappen.

Laget søker også etter de såkalte Grønne Midlene som FeFo styrer. Men det går til prosjekter som skal sørge for aktiviteter langs elvene, og det vil dermed ikke sørge for midler til laksegjerdet.

VANNFØRING: Regnet har hjulpet. Her skal det ikke ha kommet vann over demningen for et par uker siden, ifølge Sandnes IL. (FOTO: Håvard Skogly Mækelæ)
VANNFØRING: Regnet har hjulpet. Her skal det ikke ha kommet vann over demningen for et par uker siden, ifølge Sandnes IL. (FOTO: Håvard Skogly Mækelæ)

Mer vann i elva
Da SVA var oppe ved demningen med Menna, merket han seg et lyspunkt: Det virker nå å være mer enn nok vann i Sandneselva til at fisken kommer seg oppover, etter regnet som har kommet de siste par ukene.

Da Menna sist var ved demningen kom det ikke vann over den, men nå fosset det bra med vann. Det stoppet likevel ikke problemet med at mange av fiskene går feil vei.

Foreningsmøte om nye elveregler
Finnmarkseiendommen (FeFo) har invitert til møte med elveforpakterne rundt om i fylket 16. og 17. oktober. De har nemlig kommet med en hel del mulige forandringer i forpaktningsreglene, og de ønsker å høre fra de som disse reglene berører.

Disse inkluderer Sør-Varanger jeger- og fiskerforening, som forpakter de fleste fiskeelvene i Sør-Varanger, og Sandnes idrettslag, som forpakter Sandneselva.

FeFo vurderer blant annet å forandre hvor lang tid forpaktningskontraktene gjelder. I dag er de på fem år per kontrakt, men de kan forandres til ti år, eller være individuelle for hver forpakter. De vil også øremerke alle inntekter fra elvene til bruk på elvene, og sørge for at foreninger med høye fiskekortinntekter betaler mer i forpaktningsavgift enn de som har lave inntekter.

FeFo ønsker å gjennomgå hytter langs de forpaktede elvene, for å vurdere bruken av dem. De vil sørge for like kortpriser på forskjellige elver, og vil se på hvor mange kort som kan forhåndsselges over nett. FeFo tok over forvaltningen av de fleste elvene i Finnmark etter at Finnmarksloven trådte i kraft. Fra før av har de innført gytebestandsmål i de fleste lakseelvene, mer rapportering og fredningssoner i elvene.

Artikkel skrevet av Håvard Skogly Mækelæ. Publisert med tillatelse fra Sør-Varanger Avis.

Våre sponsorer