Sandnes IL sine planer for tråkkemaskinen

Tråkkemaskinen på jobb i skiløypene på Sandnes vinteren 2013.
Tråkkemaskinen på jobb i skiløypene på Sandnes vinteren 2013.
Tråkkemaskinen på jobb i skiløypene på Sandnes vinteren 2013.

Sandnes Idrettslag kommer ikke til å pålegge hverken klubber, skoler eller utøvere noen ekstrautgifter som følge av at vi har overtatt den gamle tråkkemaskinen. Les mer om det i denne artikkelen.

Det er en del uklarheter rundt hvilke planer Sandnes Idrettslag har for den gamle tråkkemaskinen som vi har overtatt fra Barentshallene KF.

Planene er ganske enkle:

  • Sandnes Idrettslag skal bruke tråkkemaskinen til å tråkke løyper i eget anlegg og bare det.
  • Sandnes Idrettslag har ikke planer om å leie ut tråkkemaskinen.
  • Sandnes Idrettslag kommer ikke til å annonsere at tråkkemaskin er til leie.
  • Sandnes Idrettslag skal tråkke skiløyper gratis for Sandnes skole og Sandnes barnehage.
  • Sandnes Idrettslag kommer ikke til å ta betalt for bruk av skiløypene på Sandnes.
  • Sandnes Idrettslag kommer ikke til å øke medlems- eller treningsavgiftene utover ordinær prisjustering.

Lavest mulig kostander
Så lenge denne klubben består skal vi kjempe med nebb og klør for at alle barn og ungdommer som ønsker å ta del i aktiviteten i idrettslaget skal få muligheten til det, til en lavest mulig pris. At vi har overtatt ei tråkkemaskin vil ikke rokke ved det. Vi skal klare dette ved å bruke den store frivilligheten og dugnadsånden i idrettslaget til å minimere kostandene.

Med fantastiske bidrag fra lokalt næringsliv skal vi få ordnet den gamle tråkkemaskinen. Så snart den er reparert kommer frivillige sandnesentusiaster til å sette seg ned bak spakene for å gjøre sin tråkkedugnad. En dugnadsjobb som alle i kommunen vil ha glede av. Helt gratis. I alpinbakken må vi som alltid før kreve heiskort for bruk av heisen, men for å holde kostnadene nede tråkker vi også alpinbakken på dugnad.

Kritisk behov
De eneste tilfellene der vi vil leie ut tråkkemaskinen er dersom det er kritisk behov for tråkkemaskin andre steder i kommunen og Barentshallene KF sin maskin ikke kan brukes. Da vil vi selvsagt stille opp og hjelpe til, men da må vi også få våre kostander dekket. Mest sannsynlig vil det svært sjelden bli behov for dette.

Våre sponsorer