Sandnes ILs nye styre

SIL-styret 2016/2017. Frank Fiskenbeck (t.v.),Thomas Lien , Jonas Karlsbakk, Anette Eilertsen, Astrid Søvik, Trude Mentyjærvi og Stein Are Ulvang.
SIL-styret 2016/2017. Frank Fiskenbeck (t.v.),Thomas Lien , Jonas Karlsbakk, Anette Eilertsen, Astrid Søvik, Trude Mentyjærvi og Stein Are Ulvang.
SIL-styret 2016/2017. Frank Fiskebeck (t.v.), Thomas Lien , Jonas Karlsbakk, Anette Eilertsen, Astrid Søvik, Trude Mentyjærvi og leder Stein Are Ulvang.

Torsdag ble det avholdt årsmøte i Sandnes IL og Stein Are Ulvang tar et siste år som leder av klubben. Med seg som nestleder får han Trude Mentyjærvi.

Last ned protokollen for Sandnes ILs årsmøte for 2016.

Årsmøtet vedtok en ny styresammensetning for Sandnes IL, der styret heretter skal bestå av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Tidligere har styret vært sammensatt av leder, nestleder og gruppeledere, men årsmøtet kom til at den nye inndelingen vil være mer fornuftig for å løfte arbeidet i laget videre.

Nytt styre for Sandnes IL 2016/2017 er: 

Leder: Stein Are Ulvang
Nestleder: Trude Mentyjærvi
Styremedlem: Thomas Lien
Styremedlem: Erling Noste
Styremedlem: Anette Eilertsen

Varamedlem: Frank Fiskebeck
Varamedlem: Jonas Karlsbakk
Varamedlem: Astrid Søvik

Av andre viktige årsmøtesaker var vedtaket av idrettsforbundets nye lovnorm, som skal bidra til å styrke driften av norske idrettslag. I tillegg ble det lagt frem budsjett og årsmeldinger for 2015. Last ned protokollen fra linken over for å få en full oversikt over status for idrettslaget.

Våre sponsorer