Kategorier
NNM2013 Nyheter

Hilsen fra fylkesordføreren

Sjåstad_Runar_hoyde_400 Hjertelig velkommen til Norges vinterfylke Finnmark!
Arrangørene i Kirkenes kan dette med skirenn. Det er mange små og store stjerner, som Vegard Ulvang, Krister Sørgård, John Kristian Dahl med flere som har slitt i løypene her. Og nå banker flere fra Finnmark på landslagsdøren.

Men det er ikke bare enerne jeg vil nevne, legg merke til løperne med startnummer 10, 150 eller 250 – de legger også ned stor innsats og mange timer året rundt for å gjøre det de liker best, nemlig å gå på ski.

Et nordnorsk mesterskap er faktisk en kulturbærer for alle som bor her. Gode skianlegg, solid idrettskultur og naturgitte forhold gjør det lettere å drive idrett. Og jeg vet vi har opparbeidet oss en arrangørkompetanse på toppnivå. Sammen betyr dette trivsel og folkehelse.

For Finnmark fylkeskommunes del er det viktig å bidra til positive opplevelser for innbyggerne og for tilreisende.  Jeg ønsker dere lykke til i sporet, i smørebua, i tidtakerboksen og i målområdet, alle sammen!

Runar Sjåstad
fylkesordfører