Fiske i Sandneselva har startet

sandneselva

Den 24. juni har fisket i Sandneelva startet. Kort kan kjøpes på Sportshjørnet og på G-sport, begge butikker ligger i Kirkenes sentrum.

Sandnes Idrettslag har de siste årene forpaktet fisket i Sandneselva. Det er fiskeutvalget i Sandnes idrettslag som har denne jobben og utvalget påser at fiskerne forholder seg til gjeldende regelverk. Forpakter har et tett samarbeid mellom grunneiere, Finnmarkseiendommen/finnmarkku opmodat (FeFo), Statens Naturoppsyn(SNO) og politiet.

Elvefredning 2013. (Klikk på kratet for å få det i full størrelse.
Elvefredning 2013. (Klikk på kratet for å få det i full størrelse.

For å få opp bestanden i elva har det de siste årene vært fredningssoner og det vil det også være i år. Se fredningskartet til venstre. For å få gode bestandsestimat for fisket er det viktig at alle leverer fangstrapport til www.Scanatura.no.

All fangst rapporteres inn på www.Scanatura.no og det skal gjøres etter hver tur i elva.
Husk å legge inn kjønn og lengde. Viktig for å kunne vite kjønnsfordelingen i fangsten. Dette sammen med telling vil utgjøre ett grunnlag slik at vi mer presist kan fastslå elvas gytebestandsmål. (antall hunnlaks under gyting).

Les denne artikkelen for alle regler for fisket i Sandnesselva

Last ned fiskeregler som PDF-fil

For å kontakte fiskeutvalget, send epost til: sandneselva@sandnesil.no 

Våre sponsorer