Følg SIL på Facebook

facebook_faksimile_ny

Sandnes Idrettslag har endelig fått egen facebookside. Følg oss på facebook.com/sandnesil. Målet må være å få flere likes enn de andre idrettslagene i kommunen.

Vi har i flere år hatt egen Facebookside for Sandnesbakken og har der snart 500 aktive medlemmer. For å kunne spre mer informasjon om det øvrige arbeidet til idrettslaget har vi opprettet en egen facebookside som har fått den naturlige adressen facebook.com/sandnesil. Akkurat det samme brukernavnet som nettsideadressen vår: sandnesil.no.

Vi ønsker å bruke facebooksiden aktivt sammen med nettsiden for å skape mer aktivitet i idrettslaget og i lokalmiljøet. Vi ser på Idrettslaget sammen med skolen som de to samlende elementene i Sandnesbygda. Derfor er det kjempeviktig at vi som bor her på Sandnes jobber sammen med å skape ei levende og flott bygd der folk ønsker å bo.

Det er viktig at alle er sitt ansvar som markedsfører for Sandnes bevisst. Det betyr at dere må støtte opp under aktiviteter på Sandnes. En enkel måte å gjøre dette på er å klikke på “Liker” knappene i bunnen av artiklene her på nettsiden og “Liker” på statusoppdateringene på Facebook. Bare med hjelp av dere kan jungeltelegrafen på Sandnes virkelig fungere og nå ut til alle kriker og kroker av bygda og kanskje noen sjeler utenfor bygda også.

LIK SANDNES OG SANDNES LIKER DEG! TRYKK LIKER!

Våre sponsorer