Jubelresultat for NNM 2013

NNM-leder Bror Sundstrøm, KOS-representant Jarle Olsen og SIL-leder Stein Are Ulvang skinner som solen over sluttregnskapet fra NNM.
NNM-leder Bror Sundstrøm, KOS-representant Jarle Olsen og SIL-leder Stein Are Ulvang skinner som solen over sluttregnskapet fra NNM.
NNM-leder Bror Sundstrøm, KOS-representant Jarle Olsen og SIL-leder Stein Are Ulvang skinner som solen over sluttregnskapet fra NNM.

Kan tall juble? Nei, kanskje ikke, men da styringsgruppa for NNM 2013 fikk se overskuddet for mesterskapet var det liten tvil om at tallene jublet opp fra papiret. Over en halv million kroner sitter arrangørene igjen med. Penger som skal gå rett tilbake til utvikling av anlegg og økt rekruttering.

NNM 2013 kan utvilsomt kalles vår beste dugnad noensinne. Mesterskapet ble en like stor økonomisk suksess som det var en sportslig suksess for arrangørklubbene Sandnes Idrettslag og Kirkenes og Omegn Skiklubb. Overskuddet skal gå rett tilbake til utvikling av skianlegg og bidra til å øke aktiviteten i begge klubbene.

Var du en av de som stilte du opp for SIL og KOS under NNM på ski i vinter kan du klappe deg selv fornøyd på ryggen. Med et enkelt regnestykke kan en si at arbeidsinnsatsen til hver enkelt frivillig bidro med 2500 kroner til klubbkassene.

– Aldri før har dugnadskaka som mor eller far bakte for idrettslaget bidratt mer for klubbkassa enn under dette mesterskapet. Dette var tidenes beste dugnad, sier en storfornøyd NNM-general Bror Sundstrøm og benytter samtidig sjansen til å takke de mange som stilte opp.

Totalt sitter mesterskapet igjen med et overskudd på over 500 000 kroner som skal fordeles på arrangørklubbene.

Se bilder fra jubeldagene i mars under NNM 2013

Besøk nettsiden til NNM 2013

200 ildsjeler
Rundt 200 lokale ildsjeler brukte av fritiden sin for skisporten denne marshelga sist vinter. Alle bidro til å få på plass et mesterskap som klubbene skal være stolte av, noe også teknisk delegert Steinar Pettersen bekreftet i sin sluttrapport fra mesterskapet.

– Arrangøren har en arrangørstab som på alle områder er dyktig. Etter min vurdering er arrangøren meget kompetent til å påta seg nye tilsvarende renn som dette og kunne gjennomføre disse på en meget god måte, skriver Pettersen.

Like takknemlig er klubbene til de mange lokale og regionale sponsorene som bidro med sin støtte til mesterskapet, med hovedsponsorene DNB og AS Oscar Sundquist i spissen. Sponsorene sikret helt avgjørende midler til gjennomføring av mesterskapet. Overskuddet skal bidra til å bedre aktivitetstilbudet for skisporten i Sør-Varanger, lover begge klubbene.

Viktige anlegg
– Både SIL og KOS må snu på hver krone for å få endene til å møtes gjennom sesongen. Inntekter fra mesterskap som dette gir klubbene muligheten til å realisere prosjekter de har jobbet med og drømt om i en årrekke, sier Sundstrøm.

Kirkenes og Omegn skiklubb fokuserer på utvikling av sitt skileikanlegg på Skytterhusfjellet. Anlegget har blitt en helt avgjørende rekrutteringsarena for skitalenter i kommunens mest folkerike områder i Kirkenes og på Hesseng.

Sandnes Idrettslag kunne presentere en FIS-godkjent Sandnes Idrettspark til NNM. Anlegget er Sør-Varangers sentrum for vintersport med skistadion og alpinbakke. Her er det fortsatt store utviklingsplaner og i dette arbeidet vil overskuddet fra NNM bli et kjempeviktig bidrag.

Klubbene vil nå ta seg en pausesesong for store mesterskap og fokusere på det aller viktigste de driver med: Rekrutteringsarbeid.

– Men det er definitivt ikke siste gang vi inviterer til skifest i Sør-Varanger. Vi er klare for nye oppgaver, avslutter Sundstrøm.

Det gode samarbeidet mellom SIL og KOS for gjennomføringen av mesterskapet var og en kjempepositiv opplevelse for alle involverte. Det viste at klubben har et utrolig stort potensiale når de jobber sammen om denne typen arrangementer.

For kommentarer om NNM 2013 kontakt:
Leder NNM 2013
Bror Sundstrøm
Tlf: 400 36 949

Rennleder
Jarle Olsen
Tlf: 928 88 602

Leder SIL
Stein Are Ulvang
Tlf: 958 82 669

Våre sponsorer

[gs_logo]