Barnefotballkvelden for gruppeledere

_DSC4687

Barnefotballkvelden er et kveldskurs for både nye og erfarne trenere og lagledere. Kan arrangeres i egen klubb eller sammen med naboklubben. Kvelden inneholder en teoretisk og en praktisk del og gjennomføres i april/mai i forkant av oppstart av sesongen.

Gi beskjed til en av lederne i fotballgruppa dersom DU ønsker å være med på barnefotballkvelden i regi av Finnmark fotballkrets. Oppfordrer selvfølgelig alle trenere i SIL til å sette av tid til dette.

​Barnefotballkvelden våren 2014
Instruktøren tar for seg “barnefotballens verdier og virkemidler”:

  • Hvordan skal vi behandle barn?
  • Hva er klubbens mål med barnefotballen?
  • Hva skal en treningsøkt inneholde?
  • Hvordan bør den gjennomføres?
  • Tid for gjennomføring: April/Mai

Varighet: ​3 klokketimer

Instuktører: ​Finnmark Fotballkrets stiller med instruktører

Pris:​ Kurset er gratis!

Mål for kvelden:
Gjennomgang av grunnleggende prinsipper i planlegging og gjennomføring av en treningsaktivitet for barn (6-12 år). Både i teori og praksis.
Her kan alle være med enten de har bakgrunn som spiller, trener, lagleder eller er helt ferske i sin rolle rundt et lag i barnefotballen. Alle vil helt sikkert snappe opp noe som de ikke har tenkt over eller har hørt om tidligere. De som er engasjert rundt lagene i klubben vil få en felles forståelse for hvordan aktiviteten bør drives. Kurset passer også for styremedlemmer i klubbene som har fokus på barnefotball.

Hvis din klubb ønsker dette kurset ber vi om tilbakemelding til vidar.johnsen@fotball.no – 91618626 innen mandag 3.mars 2014

Med vennlig hilsen
Vidar Johnsen
Utviklingsansvarlig Finnmark fotballkrets
Vidar.johnsen@fotball.no

FINNMARK FOTBALLKRETS
Tilsluttet Norges Fotballforbund
Boks 194, 9711 Lakselv Bankgiro 7594.0506182
Telefon 784 60 270 Telefaks 784 60 261 E-post: finnmark.fotball@fotball.no

Våre sponsorer