Folkemøte om kommuneplanen

kommuneplan

Hvilken utvikling ønsker du for Sandnes og for kommunen din de kommende 12 år? Sandnes Idrettslag oppfordrer alle til å stille på folkemøte i gymsalen på Sandnes skole tirsdag 11. februar klokka 18.00 – 20.00 for å gi dine innspill.

Sør-Varanger kommune inviterer til folkemøte på Sandnes skole for å diskutere hva vi ønsker kommunen skal satse på de kommende 12 år. Kommunestyret i Sør-Varanger har vedtatt at kommuneplanen skal rulleres. En kommuneplan beskriver hva kommunen i samarbeid med lokalsamfunnet skal satse på i de neste 12 årene.

Her tas opp utfordringer som infrastruktur, næringsutvikling, barn- og ungdom, folkehelse og kompetanseutvikling. Vi oppfordrer alle på Sandnes til å stille på folkemøte og komme med innspill til hvordan vi i Sør-Varanger skal satse de neste 12 årene.

Møtegjennomføring:
[table]

1,,Bakgrunn for rullering av kommuneplanen (15 min)

,a,Hva er en kommuneplan
,b,Bakgrunn for rullering
,c,Hva er beskrevet i gjeldende samfunnsdel
,d,Hvilke muligheter og begrensninger ligger i kommuneplanens arealdel (15min)
2,,Informasjon om kommunedelplan for landbruk (5 min ),
3,,Hva er de viktigste samfunns- og arealutfordringer for vårt område de neste 12 årene? (30 min)
,*, Del opp i arbeidsgrupper
,*, Pause (20 min)

[/table]

DEL II
Arbeidsgrupper

[table]
1,,Hvordan realiserer vi satsningene som er skissert? (30 min)
,a,Ny runde med arbeidsgrupper
2,,Oppsummering (10 min)

[/table]

Våre sponsorer

[gs_logo]