NFF innfører treer- og nierfotball

nierfotball_sak

De nye spillformene skal bidra til å gjøre norsk barne- og ungdomsfotball til en større trivsels- og utviklingsarena.

Se det vedlagte skrivet for mer informasjon om den nye ordningen.

Regelendringer_web_enkeltsider

Våre sponsorer

[gs_logo]