Invitasjoner Varanger 2-dagers 2014

varanger_todagers
Varanger 2-dagers 2012. (Foto: IL Ilar)

Første dag av Varanger 2-dagers arrangeres i Nesseby lørdag 7. juni, mens andre dag arrangeres i Vadsø søndag 8. juni. Se invitasjonene her.

Last ned de offisielle innbydelsene: 
Dag 1: Nesseby 7. juni – IL Ilar
Dag 2: Vadsø 8. juni – Varanger O-lag 

 


DAG 1:
IL ILAR ønsker velkommen til  første dag av Varanger 2-dagers

Lørdag 7. juni – Første start klokken 16.00

Kart:
Nesseby, målestokk 1:5000
Bjørkeskog med god sikt, mye nedfallskog, lite kupering.

Samlingsplass:
Ved Stormyra, (opp mot Travbanen), merket fra E 75 ved Nesseby kirkested, 13 km fra Varangerbotn mot Vadsø.
Parkering ved samlingsplass.

Klasser og Løypelengder:

  • 1,8 km: D10, H10, N-ÅPEN
  • 2,3 km: D11-12, H11-12, D70, D/H13-16C
  • 2,9 km: D/H13-14, D15-16, D35-, D45-, D55-, D65-, D17-AK, H65-, H70-, H75-,
  • 3,7 km: D21-, D17-20, H15-16, H35-, H45-, H55-, H17-AK
  • 4,7 km: H21-, H17-20

Startkontigent:
D/H – 16; kr 60-, D/H 17-, kr120,- etteranmelding mot dobbel startkontingent.
Startkontingent betales til IL ILAR på konto 4930 30 09115 merket “Varanger 2-dagers, dag 1” eller på samlingsplass før start.

Påmelding innen 5 juni til: 
Heidi Jernsletten, e-post, heidi.jernsletten@hotmail.com eller mobil: 917 47 941 (gjerne sms) .
Oppgi navn, klubb, klasse og brikkenummer, leie av brikke kr. 20.-

Premiering: Like etter løpet.

Løpsledelse:
Løpsleder: Heidi Jernsletten, tlf, 917 47 941
Løypelegger: Eilif Noste, tlf, 928 90 154

Annet: Småtroll

VELKOMMEN TIL O-LØP I NESSEBY


DAG 2:
Varanger O-lag ønsker velkommen til  andre dag av Varanger 2-dagers 

Søndag 8. juni –  Første start klokken 11.00

Kart Basis-B
Torsvarden 1: 5 000, 1:10 000 Utgitt 2012
Terreng Delvis åpent. Lettløp med svært god bunn.

Samlingsplass:
Merket fra R75 (utkjøring fra Vadsø mot Vardø).
Parkering og start ved samlingsplassen.

Merk! Pga at laget er under etablering, står ikke løpet på NOFs terminliste.
Påmelding skjer ikke på Eventor, men direkte til laget.

Påmelding innen torsdag 5.juni
Oppgi navn, klasse og EKT-brikkenummer.
Merk: Påmelding uten brikkenummer tildeles leiebrikke av arrangøren.

Påmelding til:
Lars Mauritzsen
Krøkebærvn.4
9800 Vadsø
E-post: varangerol@online.no
Telefon 977 59 648

Startkontingent:
D/H –16: kr. 60,-.
D/H 17-: kr. 110,-
Etteranmelding mot dobbel kontingent.
Leie av EKT-brikke kr. 30,- pr. løp.
Betales før løpet til konto Lars Mauritzsen 6476 10 42155 . “Merkes Varanger 2-d 2014”

Løypelengder og klasseinndeling:

  • 2,0 km D-10, H-10, N-ÅPEN
  • 2,5 km D11-12, H11-12, D70-, D75-, D/H13-16C
  • 4,0 km D13-114, D15-16, D35-, D45-,, D55-, D65-, D17-AK, H13-14, H65-, H70-, H75-
  • 5,0 km D21-, D17-20, H15-16, H35-, H45-, H55-, H17-AK
  • 7,0 km H21-, H17-20 (D/H 17-20 kan stille i D/H21)

De endelige løypelengdene kan avvike.
N-klasser kan få kartet før start.

Småtroll for de minste.

Løpsleder/løypelegger Lars Mauritzsen, mauritzs@online.no tlf. 977 59 648

Premiering umiddelbart etter løpet.

Velkommen til O-løp i Vadsø

Våre sponsorer