Blir dette Sandnes flotteste garasje?

idrettshuset_garasje

Skal SIL-huset bli Sandnes største og flotteste garasje? Kanskje skal det rehabiliteres? Eller skal det selges fortest mulig? Bli med og tenke høyt om utviklingen av Sandnes Idrettspark når vi holder befaring i anlegget førstkommende tirsdag 17. juni klokka 18.00.

La oss bare slå det fast først som sist; Sandnes Idrettshus er i en elendig forfatning samtidig som idrettslaget har enorme driftsutgifter på huset hvert eneste år. Isolasjon i veggene er det lite av, så vi fyrer mest av alt for kråkene. Hva skal vi gjøre med et kostnadssluk som knapt nok brukes av klubbens medlemmer?

Idédugnad
På årsmøtet i mai ble det en lang debatt om idretthusets fremtid som styret i Sandnes Idrettslag nå ønsker å ta videre. Så vi inviterer til idédugnad på idrettshuset og i idrettsparken tirsdag 17. juni klokka 18.00 for å få Sandnes mange kloke hoder til å tenke sammen. Drømmen er et nytt, mindre og mer anvendelig idrettshus oppe ved gressbanen, men det vil koste dyrt og i tillegg koste mye dugnadsarbeid.

Hva gjør vi så med det eksisterende idrettshuset? Det brukes veldig lite av idrettslaget selv. Utleieinntektene er langt unna kostnadene og en renovering med isolering, taktekking og omfattende malearbeider vil koste mye. På årsmøtet ble det foreslått å slå av strømmen, stenge idrettshuset og gjør det vi kan for å selge huset/tomta til best mulig pris.

Samtidig har idrettslaget behov for et lager for alt utstyret vi eier. Vi har flere skutere som må tas vare på og ikke minst er det behov for ei garasje etter at vi i vinter overtok kommunens gamle tråkkemaskin.

Ballsalgarasje
Siste forslag som er lansert er å gjøre “ballsalen” på idrettshuset om til tråkkemaskingarasje, med innkjøring som vist i illustrasjonen øverst her.  Vill idé? Ja, kanskje det, men ved å slå av strømmen på idrettshuset kutter vi de enorme driftskostandene her. Og så slipper laget samtidig å bruke hundretusener på å sette opp ei ny garasje ved gressbanen.

Har du en enda villere idé? Eller kanskje du rett og slett har en veldig god idé for hvordan vi kan utnytte idrettslagets ressurser og anlegg best mulig? Bli med på anleggsbefaring førstkommende tirsdag. Finnmarks flotteste vintersportsanlegg fortjener din hjelp og dine gode ideer. 

Våre sponsorer