– Vi vil skape folkefest

Foto: Martin Gramnæs, Sør-Varanger Avis

Skimiljøet i Sør-Varanger har samlet kreftene om et kjempearrangement når de står for Nord-Norsk Mesterskap på ski i 2013. Da må hele lokalsamfunnet mobiliseres.

Tekst og Foto
Martin Gramnæs
Sør-Varanger Avis


Det er ikke mye som minner om vinter og skirenn når vi treffer NNM-styreleder Bror Sundstrøm, Stein Are Ulvang og Jarle Olsen på Sandnes stadion. Vinterens snø er langt på vei borte og det er ikke mer enn noen små flekker igjen av løypa denne maidagen. Ulvang og Olsen sitter i styret for henholdsvis Sandnes Idrettslag og Kirkenes- og omegn skiklubb. De to klubbene som sammen skal avholde det største skiarrangementet i landsdelen.

Ikke første gang
Det er ikke første gang at klubbene arrangerer Nord-Norsk Mesterskap. Stein Are Ulvang forteller at han hadde det kjempeartig og løp rundt som et «piska skinn» på stadion da klubbene arrangerte NNM i 1997. Da var hopp og kombinert med i tillegg. Alle tre er imidlertid fullt klare over at det har vært en rimelig stor utvikling på slike mesterskap siden den gang.

– Arrangementene blir bare større og større, sier Sundstrøm, som fulgte årets NNM i Vesterålen for å se hvor lista lå.
– Jeg fulgte hele mesterskapet i Vesterålen for å se hvordan ting skal gjøres. De hadde sine utfordringer, men alt i alt var det et veldig bra mesterskap. Vi går for å lage det like bra her i Sør-Varanger, sier Sundstrøm.

Må spikres
Det understrekes at den eksakte helga for mesterskapet må bankes før ting faller på plass. Slik ting ligger an nå, ser det ut til at Nordnorsken havner i Palmehelga 22-24. mars. Men det er også en åpning 6-10. mars.

– Dato er alt. Vi kan ikke sende søknader om ting før vi vet helt eksakt når rennet skal gå, sier styrelederen, og legger til at når dato er spikret, så faller en hel del på plass av seg selv. men det er mye som skal gjøres. Både med anlegget og ikke minst logistikken rundt.

Anlegget
Sandnes stadion har blitt oppgradert den seneste tiden, men fremdeles er det litt som står igjen før det når opp til FIS-standard. Stein Are Ulvang forteller at vollen rett før stadion skal utbedres og det skal sprenges noe fjell i løypa. Dette arbeidet vil bli gjort i løpet av sommeren. Arrangørene har tidsfrist til september med å få dette ferdig. Da kommer en representant fra forbundet for å sjekke at ting er i orden.

– Da vil vi bruke tidligvinteren for å kjøre testrenn slik at vi blir godt kjent med anlegget og fasilitetene som kommer opp på stadion, forteller Ulvang. Det er nemlig ikke bare løypetraséen som trenger en oppgradering i forkant av storinnrykket. Man skal leie inn brakker og telt for å huse smørebod, kafé og speakertjeneste. Et midlertidig sanitæranlegg må også på plass. Et sted hvor uttøverne kan få varmen i seg, er også noe som må løses.

Presseansvarlig for NNM, Jonas Endre Sjøkvist Karlsbakk, ser for seg at dette kan gjennomføres i sammenheng med kaféen. Sundstrøm forteller at planene for hvor alt skal stå må på plass før snøen kommer. Tidtakningsutstyr og speaker jobbes det også med å få på plass. Det planlegges i tillegg å hente inn utstyr og kompetanse fra eksterne leverandører, slik at klubbene selv får opplæring i å drifte slikt utstyr. Man satser også på å ha direkteoverføring av løpene på internett, noe som ble gjort første gang under årets arrangement.

Alle bidra
Det nevnes flere ganger under intervjuet at hele lokalsamfunnet må bidra for at dette mesterskapet skal gå i boks. Man tar utgangspunkt i at man får like stort oppmøte her, som under NNM i Vesterålen som gikk i mars.

– Det tilsier rundt 450 deltakere, og med støtteapparatet rundt, blir det rundt 1000 personer. Altså vil vi få en økning i folketallet i kommunen på rundt 10 prosent den helga, poengterer Sundstrøm. Han regner med at man vil trenge rundt 250 til 300 frivillige for å kunne gjennomføre mesterskapet.

– Vi er helt avhengig av at befolkningen stiller opp, sier han.

De håper å skape såpass mye blest rundt mesterskapet, slik at man får med hele kommunen. I Vesterålen, hadde de blant annet NNM-tilbud i butikker og andre ting, blir vi fortalt.

Positiv prosess
Sundstrøm forklarer at styret jobber svært godt sammen og at man har fått god respons på arrangementet. Styret har hatt kontakt med både kommunen og forsvaret som vil stille opp.

– Vi har lagt fram planene for rådmann og kommune, som er meget positiv til mesterskapet. I tillegg til dette har forsvaret sagt seg villig å stille opp. Da er det hovedsaklig snakk om personell, sier Sundstrøm. Det satses på å benytte Hesseng flerbrukssenter, samt den videregående skolen som overnatting. Bespisning håper man også å få til hos sistnevnte.

Her er styret i dialog med kokkelinja, der det jobbes med at de kan få lage en meny og stå for det praktiske rundt matserveringen. Man håper i tillegg å få til en premieseremoni i Barentshallen lørdagskvelden.

– Vi håper på å få til en folkefest. Jeg fikk en telefon fra klubber i Nordland som snakket om å chartre fly for å komme oppover, så det ser ut til å komme mye folk fastholder styreleder Bror Sundstrøm fornøyd.

Våre sponsorer