NNM 2013 gir også FIS-punkter


NNM 2013 er nå inne på FIS sin liste over renn som vil kunne gi FIS-punkter for seniorløpere. For å få det må du registrere deg og skaffe deg FIS-code og det haster. 1. oktober er fristen.

Det er i øvelsene klassisk senior fredag og fristil lørdag at det er mulig å skaffe seg FIS-punkter. Dersom du ikke har søkt om FIS-code innen 1. oktober er ekstragebyret på 500,- kroner.

Hva er FIS-punkter?
FIS-punkter er en måte å rangere alle utøvere på, etter en internasjonal standard. FIS-punkt-lista brukes til seeding, til kvalifisering og lignende. Den best rangerte løper har 0,0 poeng (eller nær 0,0), og så rangeres det oppover. Krav for å kunne delta i World Cup er for eksempel 90 FIS-punkter eller lavere (kvinner), og 60 FIS-punkter eller lavere (menn). Det er også vanlig å bruke FIS-punkt-lista som rangering når en skal trekke eller sette opp startlista f.eks i Spar Cup.

Alle renn som har internasjonal status, teller for å skaffe seg FIS-punkter. Det vil si World Cup-renn, Skandinavisk Cup, NM senior, Norges Cup senior, og Norges Cup junior og i år også Nord-Norske mesterskap.

1. oktober er fristen
En løpers punkter regnes ut etter en komplisert formel. Generelt kan vi si at gjennomsnittet av de 5 beste resultatene over de siste 12 måneder, er grunnlaget for løperens punkter. Dersom løperen har færre enn 5 tellende renn, gis det et tillegg etter et bestemt system.

Innmelding/avmelding skal gjøres til ditt respektive kretskontor innen 1. oktober 2012. Dette gjelder altså både de som skal meldes inn som nye løpere, og de som allerede står der men skal tas vekk. Dersom en utøver skal meldes inn etter 1. oktober, koster det kr. 750,- (normalpris er 250,-). Kontaktperson i NSF er johanna.orth@skiforbundet.no

Les mer om FIS-punkter på skiforbundets nettside

NB!
Før innmelding på FIS-pkt-lista skal utøveren underskrive “Athletes´ Declaration”. Dette er en erklæring om at utøveren kjenner til at deltagelse i idrettskonkurranser nødvendigvis kan medføre en viss risiko for skader og slikt. Også Athletes´ Declaration sendes inn til skikretsen. Athletes´ Declaration skal underskrives kun en gang i løpet av livet, denne skal ikke fornyes for hver sesong.

Våre sponsorer

[gs_logo]