Årsmøte i Sandnes IL 15. april

SIL-aarsmote_2015
Sandnes Idrettslag gjennomfører sitt årsmøte for 2015 den 15. april på Sandnes Skole. Møtet begynner klokken 19.00.

Årsmøtet er idrettslagets viktigste beslutningsorgan og her legges føringer for hvilken aktivitet vi ønsker i laget det kommende året. Siden idrettshuset er stengt har vi fått lov til å låne et lokale på Sandnes skole. Et av de viktige temaene som skal diskuteres under årsmøte er derfor hva vi skal gjøre med et fremtidig klubbhus for idrettslaget.

Engasjer deg i idrettslaget. Vi klarer oss ikke uten ditt bidrag! 


Protokoll Årsmøte 2015
Onsdag 15 april 2015

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettige og innkalling.
Protokoll underskrives

Sak 2: Valg av dirigent og sekretær. Stein Are

Sak 3: Idrettslagets årsmeldinger

  • Skigruppas beretning.
  • Alpinbakken
  • O-gruppa.
  • Fotball.
  • Husstyret.
  • Fiskeutvalget.
  • Anlegg. Ingen rapport fra gruppa.

Sak 4: Godkjenne idrettslagets regnskap for 2014
Styret har ikke funnet grunnlag for å revidere regnskapet, da vi ikke er pliktig til det. Regnskapet føres av autorisert regnskapsfører.

Sak 5: Innkomne saker.

  • Huset.Stein Are holder et innlegg om idrettshuset.
  • Eventuelt

Sak 6: Valg 2014
Leder – Stein Are Ulvang
Sekretær – Birger Andreassen
Leder ski – Astrid Søvik
Leder o-gruppa –
Leder fotball – Silje T. Celius / Anita Vangen
Leder alpingruppa – Jonas Karlsbakk
Leder husstyret –
Munkeferden – Erling Noste
Fiskeutvalg – Utvalget ledes av Bjørn Mentyjærvi.
Jonas Karlsbakk har ansvar for vår hjemmeside.
Rita Håkonsen har ansvaret for medlemsregistret og utfakturering av kontingent.

Sandnes den 15 april 2015
Signert protokoll:

Våre sponsorer