Bli med på Råtass i orientering

orientering_raatass

Barn og ungdom mellom 6 og 15 år er hjertelig velkommen til Råtass O-cup tre onsdager fremover. Siste kveld blir i skileikanlegget på Skytterhusfjellet onsdag 3. juni med start fra klokka 17.30. 

Første O-cupdag blir på skolekartet ved Sandnes skole. Den 27. mai gjennomfører vi på skolekartet ved Hesseng Flerbrukssenter og så avslutter vi den 3. juni på kartet rundt KOS sitt skileikanlegg på Skytterhusfjellet. Foreldre er også hjertelig velkommen til å delta på orienteringskurset.

Råtass O-cup er lett nybegynnerorientering for alle og kurset gir en glimrende vei inn i O-sporten. Samtidig er det flott opplæring i bruk av kart og kompass. Startkontigenten er 20,- kroner per gang. De som deltar på minst to av løpene får deltakerpremie på siste løp.

Vi avslutter siste løpet på Skytterhusfjellet med grilling og premieutdeling for alle deltakere og foreldre.

Råtass O-cup er et samarbeid mellom Sandnes IL, Kirkenes IF og IL Pasvik Hauk.

De tre løpene blir gjennomført som følger:

Onsdag 20. mai: Sandnes skole klokka 17.30
Onsdag 27. mai: Hesseng Flerbrukssenter klokka 17.30
Onsdag 3. juni: Skileikanlegget Skytterhusfjellet klokka 17.30

Vel møtt til store og små!

Få oppdateringer om Råtass O-cup og orientering i Sør-Varanger på vår facebookside: https://www.facebook.com/okirkenes

Våre sponsorer

[gs_logo]