Sandnesbakken fikk Ishavskraftstøtte

aapen_bakke_ishavskraft

Ishavskraftfondet for 2015 er fordelt. Seks heldige idrettslag mottar støtte til ulike tiltak. Ett av de er Sandnes IL som har fått 20 000 kroner til utvikling av ski- og snowboardpark.

Samarbeid med ungdommene
– For et lite idrettslag som Sandnes IL er det helt fantastisk å få en slik støtte til vårt arbeid. Løpende kostnader spiser ofte opp budsjettene som er ment for utvikling av bakken, så da kommer denne støtten som en velsignelse for å gjøre virkelighet av alpingruppas mangeårige planer om en skikkelig terrengpark, sier Jonas Sjøkvist Karlsbakk i Sandnes IL.

Alpinbakken er med på å skape et mangfold i idrettstilbudet i Sør-Varanger. Mangfoldet blir ikke noe mindre av at alpingruppa nå ser ut til å kunne realisere planene om en ski- og snowboardpark med hopp og rails som skal fenge barn og ungdom.

20 000 kroner
Til dette arbeidet mottar de 20 000 kroner fra Ishavskraftfondet. Utvikling av parken skal skje i tett samarbeid med ungdommene selv.

– Tilskuddet vil gjøre oss i stand til å gå i gang med noe vi har snakket om lenge. Arbeidet begynner i år, men dette er et prosjekt som vi kommer til å jobbe videre med i mange år fremover. Vi må skape stadig nye utfordringer for ungdommene i kommunen. Vi i styret i alpingruppa må først enes om rammene for parken. Vi vil så involvere ungdommene selv til å være med å utforme de ulike elementene i parken. Målet må være å ha noen aktiviteter klare til kommende sesong. Det må vi få til for alpingruppa trenger så sårt nye spennende aktiviteter, forteller Jonas.

Våre sponsorer