Kategorier
Nyheter

Fiske i Sandneselva stenges til 25. juli

KUNNGJØRING: Sandneselva stenges midlertidig for fiske fra 10. juli til 25. juli, da det er lite eller ingen oppgang av laks og sjøørret.

I går var det 2 stykker fra fiskeutvalget på befaring i elva. De så en 1 laks. Vannstanden er normal lav sommervannstand. Vi må dessverre gjøre dette for å ivareta våre lakse- og sjøørretbestander.

Det er heller ikke mye pukkellaks i elva. Det ble sett en liten stim som gikk et stykke for så gå ut i sjøen igjen.

mvh. Bjørn Mentyjærvi Menna
leder fiskeutvalget. tlf.98480284

Kategorier
Nyheter

Sandneselva stenges for fiske fra i dag 20.07.18, og til forholdnene endrer seg.

Sadneselva stenges for fiske fra i dag 20.07.18, og til forholdene enderer seg. Dette er på grunn at elva er blitt veldig lav og varm den siste uken,de få laksene som er i elva trenger ro. Får vi kraftig regn i 3-4 dager eller en hel uke vil vi kunne åpne for fiske igjen, dette til informasjon ha en fortsatt god sommer.mvh.Bjørn

Kategorier
Nyheter

Fiskeregler for Sandneselva 2018.

 
Last ned reglene for fiske i Sandneselva i 2018.

Kategorier
Nyheter

Fiskefellene er montert, disse blir hele sommeren

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hei alle sammen.

Som dere ser, har vi montert en fiskefelle i elven. Fellen skal fange all fisk som vandrer ut og inn av elven, og hensikten er å registrere hvor mange laksefisk som egentlig finnes i Sandneselva. I tillegg merker Akvaplan-niva en del av fisken for å finne ut hvor den vandrer i sjøen. Ingen fisk drepes, fisken slippes videre etter at vi har målt lengde og merket de fiskene som skal merkes.
Vi vet at dette er en yndet badeplass og friluftsområde, men det er den eneste velegnete plassen for fellen i elven. Vi håper dere som bruker området respekterer jobben vi gjør med å prøve å forvalte elven på best mulig måte, og lar fellen være i fred. Vennligst ikke vass ut til fellen, da fisken som blir fanget bør få være mest mulig i fred. Det går helt fint å bade i området nedenfor og ovenfor fellen.
Vi driver daglig tilsyn av fellen. Hvis noen er nysgjerrig på hva vi egentlig driver på med, ta kontakt med undertegnede så kan dere komme ned og se på/stille spørsmål når vi røkter fellen.

Vi ønsker alle en fortreffelig sommer!
For Fiskeutvalget i Sandnes Idrettslag
Bjørn Mentyjærvi Menna
Mob: 98480284

Kategorier
Nyheter

Akvaplan-Niva og Fiskeutvalget fortsetter merkingen av fisk i elva

Akvaplan-Niva sammen med fiskeutvalget fortsetter merkeprosjektet i elva. 29 april var vi gang med garn i Storkulpen, målet var å få laksestøinger, og etter en rolig nedstrømstrekking var det 20-25 sjøørret og 1 hunnlaks i garnet. Dette var uventet å kun få en laks.Vi opplevde nesten det samme i fjor,men da ble det fanget 12 laks. Det vil bli prøvd på nytt i Storkulpen i løpet av neste uke. Om det blir resultatløst,vil vi sette opp en stor nedstrømsfelle i munningen. Det vil også bli montert en smoltfelle i løpet av juni når vanntemperaturen er rundt 10 grader, vil laksesmolten begynne utvandringen. Det viste seg i fjor at den er veldig følsom for temperaturendringer mer enn ørreten, og ofte noe mindre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kategorier
Nyheter

Akvaplan-Niva og fiskeutvalget har begynt innsamlingen av laksesmolt.

Innsamlingen av laksesmolt vil foregå i 1 til 2 uker til det er merket 75 laksesmolt som inngår i et forskningsprosjekt. Vis hensyn gå ikke nær fella, da dette kan stresse fisken unødig. sse

Kategorier
Nyheter

Interaktivt fiskekart for Finnmarksvassdragene

fiskekart_finnmark_fefo
(Klikk på kartet for å gå til interaktiv versjon.)

20 prosent av Norges lakseelver er i Finnmark. 1. juni var det åpning av årets fiskesesong i mange av elvene. Klikk på kartet for å gå til FEFOs interaktive fiskekart.

Kategorier
Nyheter

Resultat av prosjekt anadrome laksefisk i Bøkfjorden og Neidenfjorden.

Ledegjerde-Ny01

Artikkelen tar for seg, rapporten om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorden 2014 som Akvaplan-Niva har gjort på oppdrag for Sør-Varanger kommune, Sydvaranger Gruve AS og Norterminal. For Sandnes IL sin del gjelder det Langfjorden og Sandneselva.

Kategorier
Nyheter

Laksen er kommet oppi elva, bare å komme seg ut å fiske

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet viser nyfanget laks i lakspoolen. Elvevakt Bjørn sin første sandneslaks i år.

Kategorier
Nyheter

Ledegjerdet montert

Ledegjerde-Ny01

Ledegjerde-ny3

Bilde 1 viser guttan fra fiskeutvalget i full sving med montering av ledegjerdet. Bilde 2 viser resultatet.
Nettingen har et rutenett på 40mmx40mm, som gjør at all fisk over 0.5kg ikke går igjennom.