Kategorier
Nyheter

Fiske i Sandneselva 2020.

Fisketid.

Laks – 01.07-31.08.20

Sjøørret – 01.07-15.09.20

Redskap . sluk,flue og mark

sluk 12gram hele sesongen

Flue str. 2 eller 1″ tube og dobbelkrok nr.4

Mark og dupp(bly er ikke tillatt)

Kvoter

Laks – 1 laks pr.døgn og totalt 10 for sesongen, når kvoten er oppnådd plikter fisker å stoppe fisket.

Sjørret – ingen dagskvote, 25 pr sesong.

Kortsalg og priser.

Sporthjørne a.s Kirkenes

Intersport a.s Hesseng

Døgnkort 50kr

Døgnkort utlendinger 100kr.

Sesongkort 400kr(gjelder for alle)

Sesongkort silmedlemmer 150kr.

Ungdomskort 16år 100kr.

Gratis kort

Grunneierkort .

vaktkort.

Sesongkort u 12år.

Kategorier
Nyheter

Sandneselva stenges for fiske fra i dag 20.07.18, og til forholdnene endrer seg.

Sadneselva stenges for fiske fra i dag 20.07.18, og til forholdene enderer seg. Dette er på grunn at elva er blitt veldig lav og varm den siste uken,de få laksene som er i elva trenger ro. Får vi kraftig regn i 3-4 dager eller en hel uke vil vi kunne åpne for fiske igjen, dette til informasjon ha en fortsatt god sommer.mvh.Bjørn

Kategorier
Aktiviteter

Alt om fiske i Sandneselva 2018

sandneselva_02

Sandneselva er ei lita elv med laks og sjøørret der snittvekta på laks er fra 1,5  til 3 kg. Det kan forekomme noen over 5 kg, men ikke ofte. Sjøørreten har ofte ei snittvekt på 0,5 – 1,5 kg, men også blant sjøørett kan det dukke opp større fisker. Sandnes idrettslag har et eget fiskeutvalg som har forpaktningen av elva.

Fiske på laks fra 01. juli klokka 00.00 til 17. august kl.24.00
Fiske på sjøørret fra 01. juli klokka 00.00 til 14. september kl.24.00
(Sjørøye finnes ikke)

Spørsmål til fiskeutvalget sendes på epost til: sandneselva@sandnesil.no
Fiskekortet gjelder kun for fiske med 1 -en- stang. Fiskekortet kan ikke overdras til andre. Med unntak grunneiers kort kan overlates til en annen i familien.

Last ned PDF-fil av fiskereglene: Fiske i Sandneselva 2018

Fredningssoner 2018

Fredningssoner
Elven er fredet fra Posbekken så langt laks forekommer dvs. helt opp til Langvannet (Vazzejavri). Med unntak av et område på 500m ved Beacheloukka . Fredningen utgjør 2/3 av hele elva totale utstrekning.

Det er også oppslått kart om dette ved kirkegården og bommen. Fredet sone er merket med rødt på kartet.Vi ser helst at fredningssonene hadde blitt opphevet da, det ikke har gitt mer laks i elva etter 5 år.(med unntak av fredningsoner over og nedenfor demningen kommunalt drikkevann)

Fredning/stenging

Det tas forbehold om at dersom spesielle forhold tilsier det, kan det gjøres endringer i fiskereglene og fisketidene i løpet av sesongen. Dette kan også innebære at forpakter og/eller Fylkesmannen kan stenge fisket i hele eller deler av vassdraget når det er lite oppgang av anadrom fisk til vassdraget eller andre forhold, som lav vannføring. Vil den være stengt til forholdene blir bedre. Russelaks/Pukkelaks er unønsket art i alle Norske vassdrag, fiskere bes ta kontakt om de ser eller fanger noen, disse kan også registreres på Scannatura går ikke laksekvota. Vi har hatt oppgang av denne arten siden 2014.

Merket Fisk
Om fiskere fanger fisk med radiosender i buken, bes de ta kontakt med fiskeutvalget.

Fiskeoppsyn
Den 26.01.09 ble fiskeutvalget i Sandnes idrettslag dannet. Dette utvalget påser at fiskerne forholder seg til gjeldende regelverk. Forpakter har et tett samarbeid mellom grunneiere, Finnmarkseiendommen/finnmarkku opmodat (FeFo), Statens Naturoppsyn (SNO) og politiet.

Kortsalg
Sportshjørnet AS, Kirkenes, Tlf: 78 99 28 00
Intersport Kirkenes AS , Hesseng tlf . 40000223
Disse kortene har depositum på kr 200. Viktig frist for tilbakebetaling av depositum er 01.10.

VIKTIG: Rapportering
All fangst rapporteres inn på www.Scanatura.no og det skal gjøres etter hver tur i elva.
Husk å legge inn kjønn og lengde. Viktig for å kunne vite kjønnsfordelingen i fangsten. Dette sammen med telling vil utgjøre ett grunnlag slik at vi mer presist kan fastslå elvas gytebestandsmål. (antall hunnlaks under gyting)

Kortpriser for sesongen 2018. (Alle betalte kort har depositum på kr. 200,-)

  • Barn inntil 12 år må ikke løse fiskekort og ikke betale.
  • Ungdom fra 12 til 16 år må løse fiskekort. Kun sesong kr. 100,-
  • Fastboende i kommunen kr. 300,- for sesongkort
  • Andre fast bosatte i Finnmark kr. 450,- for sesongkort.
  • Utlendinger gis adgang til fiske i elva. Kun døgnkort kr. 100,-
  • Døgnkort kr. 50,- for Norske statsborgere.

Gratiskort

  • Grunneierkort, vaktkort og frikort
  • Fiskeutvalget i SIL støtter helse og sosialtjenesten med 2 frikort pr. sesong.

Bjørn Mentyjærvi Menna, Tlf: 984 80 284
Thomas Ojala Randal, Tlf: 40054262
Arvid Lysfjord, Tlf: 411 60 290
Hans Warelius, Tlf: 911 60 302

Del dine fiskebilder på instagram med #sandneselva

Kategorier
Nyheter

Fiskeregler for Sandneselva 2018.

 
Last ned reglene for fiske i Sandneselva i 2018.

Kategorier
Nyheter

Fiskefellene er montert, disse blir hele sommeren

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hei alle sammen.

Som dere ser, har vi montert en fiskefelle i elven. Fellen skal fange all fisk som vandrer ut og inn av elven, og hensikten er å registrere hvor mange laksefisk som egentlig finnes i Sandneselva. I tillegg merker Akvaplan-niva en del av fisken for å finne ut hvor den vandrer i sjøen. Ingen fisk drepes, fisken slippes videre etter at vi har målt lengde og merket de fiskene som skal merkes.
Vi vet at dette er en yndet badeplass og friluftsområde, men det er den eneste velegnete plassen for fellen i elven. Vi håper dere som bruker området respekterer jobben vi gjør med å prøve å forvalte elven på best mulig måte, og lar fellen være i fred. Vennligst ikke vass ut til fellen, da fisken som blir fanget bør få være mest mulig i fred. Det går helt fint å bade i området nedenfor og ovenfor fellen.
Vi driver daglig tilsyn av fellen. Hvis noen er nysgjerrig på hva vi egentlig driver på med, ta kontakt med undertegnede så kan dere komme ned og se på/stille spørsmål når vi røkter fellen.

Vi ønsker alle en fortreffelig sommer!
For Fiskeutvalget i Sandnes Idrettslag
Bjørn Mentyjærvi Menna
Mob: 98480284

Kategorier
Nyheter

Akvaplan-Niva og Fiskeutvalget fortsetter merkingen av fisk i elva

Akvaplan-Niva sammen med fiskeutvalget fortsetter merkeprosjektet i elva. 29 april var vi gang med garn i Storkulpen, målet var å få laksestøinger, og etter en rolig nedstrømstrekking var det 20-25 sjøørret og 1 hunnlaks i garnet. Dette var uventet å kun få en laks.Vi opplevde nesten det samme i fjor,men da ble det fanget 12 laks. Det vil bli prøvd på nytt i Storkulpen i løpet av neste uke. Om det blir resultatløst,vil vi sette opp en stor nedstrømsfelle i munningen. Det vil også bli montert en smoltfelle i løpet av juni når vanntemperaturen er rundt 10 grader, vil laksesmolten begynne utvandringen. Det viste seg i fjor at den er veldig følsom for temperaturendringer mer enn ørreten, og ofte noe mindre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kategorier
Nyheter

Akvaplan-Niva og fiskeutvalget har begynt innsamlingen av laksesmolt.

Innsamlingen av laksesmolt vil foregå i 1 til 2 uker til det er merket 75 laksesmolt som inngår i et forskningsprosjekt. Vis hensyn gå ikke nær fella, da dette kan stresse fisken unødig. sse

Kategorier
Nyheter

Interaktivt fiskekart for Finnmarksvassdragene

fiskekart_finnmark_fefo
(Klikk på kartet for å gå til interaktiv versjon.)

20 prosent av Norges lakseelver er i Finnmark. 1. juni var det åpning av årets fiskesesong i mange av elvene. Klikk på kartet for å gå til FEFOs interaktive fiskekart.

Kategorier
Nyheter

Resultat av prosjekt anadrome laksefisk i Bøkfjorden og Neidenfjorden.

Ledegjerde-Ny01

Artikkelen tar for seg, rapporten om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorden 2014 som Akvaplan-Niva har gjort på oppdrag for Sør-Varanger kommune, Sydvaranger Gruve AS og Norterminal. For Sandnes IL sin del gjelder det Langfjorden og Sandneselva.

Kategorier
Nyheter

Laksen er kommet oppi elva, bare å komme seg ut å fiske

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bildet viser nyfanget laks i lakspoolen. Elvevakt Bjørn sin første sandneslaks i år.