Heiswiren passerte testen

statens_jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn var i dag i Sandnesbakken for å sjekke at heiswiren er i god stand. Det er den!

Å drifte en heis er underlagt strenge sikkerhetskrav. Hvert år får Sandnesbakken to besøk av kontrollører fra Statens Jernbanetilsyn. I løpet av driftsperioden er de innom og sjekker at bakken driftes forsvarlig, at heisen og bakken sikres godt og at heisen er i god stand. Utenom sesongen kommer de for å gjøre det som kalles magnetinduktiv prøve av wiren. Det vil si at  de kobler på en kraftig magnet som ved hjelp av magnetisme kontrollerer om det er uregelmessigheter eller begynnende svakheter på wiren.

Finner de svakheter ved wiren får ikke Sandnesbakken driftstillatelse før skaden er utbedret.

Heldigvis hadde ikke kontrollør Jan Bøen fra Statens Jernbanetilsyn noe å utsette på wiren på Sandnes. Dermed får vi også i år driftstillatelse fra SJ. Det er kanskje greit å vite for dere brukere at heisen på Sandnes er i tipp-topp stand og har alle sertifikater på plass.

Når det er sagt tror jeg vi skal hygge oss med en deilig sommer før vi begynner å tenke på ski igjen. God sommer. Hilsen Sandnesbakken!

Våre sponsorer