Akvaplan-niva forsker på Sandneslaksen

fiskefelle_02
Guttorm og Jenny fra Akvaplan Niva monterte fella.

For å finne ut hvor mange laks og sjøørett som kommer tilbake til Sandneselva etter noen år i sjøen har Akvaplan-niva montert ei fiskefelle i elva. Målet er å fange rundt 50 laks og sjøørretsmolt som skal merkes og overvåkes.

Slig fra Sydvaranger
Bakgrunnen for dette prosjektet er den økte utslippsmengden av slig fra Sydvaranger, og forskerne ønsker å se hvilken effekt utslippene har på fiskebestanden i elva.

Bildet over viser Guttorm og Jenny fra Akvaplan-niva etter at de har montert fiskefella. Den består av to ledegarn som danner en V. Fisken havner til slutt i ei stor ruse som blir sjekket hvert døgn.

Loggføres i fjorden
For å registrere all merka fisk som går ut fra elva er det satt ned logger i fjorden. Det blir spennende for Fiskeutvalget i Sandnes IL å følge dette prosjektet og ikke minst se hvilke resultater de finner, noe vi selvsagt vil publisere her på sandnesil.no.

fiskefelle_01

Våre sponsorer