Akvaplan-Niva merkeprosjekt er avsluttet.

akvaplan_laksemerking

Merkeprosjektet til Akvaplan-Niva på sjøørret og laksesmolt ble sammen sine forkere og undertegnede avsluttet 29.06.14. Det antall sjøørret som var ønsket ble merket 29 sjøørret med vekt mellom 0.5 til 1.5 og en fin sjørøye på 1.9kg. Det ble også fanget 6 laks 2-4kg alle ble satt ut med en gang. Det ble ikke helt den fangsten på smolt som forventet kun 30 og målet var 60, det var nok godt over 100 smolt i fella men de fleste var under minstemål for å bli merket dvs. 140-150mm lang. All merket fisk skal settes tilbake i elva, om fisken dør under kjøring og avkroking ber vi at merket blir levert til oss i fiskeutvalget. Merket er sydd inni buken på fisken og ser ut som er liten svart synlinder på 40mm.

Våre sponsorer