7 700 kroner for ditt innsendte svar

NORUT_Troms_bl_lite_None

Hele 77 svar ble sendt inn i Sandnes IL sitt navn til forskningsinstituttet Norut Tromsø sin undersøkelse i vår. Dermed tikker det inn 7 700 kroner til klubbkasssa i Sandnes IL. 

For hvert innsendte svar i undersøkelsen skulle Sandnes IL få 100 kroner i betaling. Undersøkelsen pågikk det meste av våren, men er nå avsluttet. Etter siste opptelling endte SIL på 77 svar og vi knuste dermed Kirkenes IF i den uhøytidelige innsendingskonkurransen. KIF endte på 48 innsendte svar.

Bakgrunnen for studien er at deler av Arktis er forurenset fra lokale, regionale eller internasjonale kilder. Dette kan også påvirke lokale matkilder. Kolarctic-programmet har finansiert en studie for å vurdere forurensningen sin innvirkning på mat- og vanntrygghet og helse i det norsk-finsk-russiske grenseområdet. Studien vil bidra til bedre forvaltning av miljø og næringsliv, og til bedre kommunikasjon om helse- og miljørisiko av forurensing.

Vår kontakt ved Norut Tromsø Anne Katrine Normann sier at de nå har et omfattende arbeid foran seg med å gjennomgå resultatene. Det vil derfor gå en tid før konklusjonene fra studien er klare. Inntil da kan vi glede oss over gode penger til SIL sin klubbkasse.

Våre sponsorer