Sandnes Idrettshus er stengt

Sandnes Idrettslag har sett seg nødt til å stenge idrettshuset på grunn av for høye driftskostander. Det er derfor ikke mulig å leie idretthuset lenger.

For spørsmål kontakt klubbleder på epost: leder@sandnesil.no

Våre sponsorer

[gs_logo]