Akvaplan-Niva og Fiskeutvalget fortsetter merkingen av fisk i elva

Akvaplan-Niva sammen med fiskeutvalget fortsetter merkeprosjektet i elva. 29 april var vi gang med garn i Storkulpen, målet var å få laksestøinger, og etter en rolig nedstrømstrekking var det 20-25 sjøørret og 1 hunnlaks i garnet. Dette var uventet å kun få en laks.Vi opplevde nesten det samme i fjor,men da ble det fanget 12 laks. Det vil bli prøvd på nytt i Storkulpen i løpet av neste uke. Om det blir resultatløst,vil vi sette opp en stor nedstrømsfelle i munningen. Det vil også bli montert en smoltfelle i løpet av juni når vanntemperaturen er rundt 10 grader, vil laksesmolten begynne utvandringen. Det viste seg i fjor at den er veldig følsom for temperaturendringer mer enn ørreten, og ofte noe mindre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Våre sponsorer

[gs_logo]