Interaktivt fiskekart for Finnmarksvassdragene

fiskekart_finnmark_fefo
(Klikk på kartet for å gå til interaktiv versjon.)

20 prosent av Norges lakseelver er i Finnmark. 1. juni var det åpning av årets fiskesesong i mange av elvene. Klikk på kartet for å gå til FEFOs interaktive fiskekart.

FeFos laksevassdrag forpaktes av lokale foreninger og lag. Sandnes Idrettslag forpakter Sandneselva.

Se her for mer informasjon om fiske i Sandneselva.

Våre sponsorer